Tuesday, 17 May 2011

Escorcolls al taller - Londres 3.11.98Suspirs engarjolats

en una estancia

mentre el negre

cobreix el tronja,

en realitat es

blau...

Magia del color

que juga a ser

paraula

i es perd

baixan els esgraons

de la Torre de Babel

Dolç noi

de rínxols atzabeja

i pell de nacre

Et sento

en el raig de llum

que dibuixa ombres

al trespól mal enguixat

A la gatzoneta,

darrera del teló

la bola de foc

acaricia de nou

la finestra

El blanc del llenç

com un timid vel

amaga quimeras i mal sons

Escruixeix

el bes ben desat

dins la ment

Llavis

amb gust a cony

i Rioja

Rampells d´angoixa

esllevisats rodolan

cap al sot de la nit

Dins l’epíleg del record

geu la metáfora apressa,

i la prosa memoritçade

Es la nit de Carnastoltes

i disfraçada la mar

plora i plora avergonyida

donç no te baixamar

No comments:

Post a Comment